1 Tháng Ba, 2024

Tư vấn lắp đặt các thiết bị phụ trợ ngành môi trường

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ TỔNG HỢP VINAKI – Một yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa công nghệ của chúng tôi với các thiết bị xử lý chất hữu cơ khác trên thế giới là: “KHÔNG SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC – Nước rỉ rác được ngưng tụ và vô trùng được cô đặc lại”.
– Giá trị sau xử lý: Là sản phẩm rắn còn lại là sinh khối khô chỉ bằng 6 – 15% khối lượng chất thải ban đầu, rất giàu chất dinh dưỡng đậm đặc. Nó vô trùng và không mầm bệnh, làm cho nó trở thành một chất cải tạo đất lý tưởng.
Công nghệ xử lý rác thải bằng Công nghệ Tổng Hợp của tác giả, nhà sáng chế Trần Kiều, từ năm 2013 đến năm 2017 đến năm 2020 sản phẩm chính thức hoàn thiện “đáp ứng được điều kiện ứng dụng” được sử dụng rộng rãi. Thiết bị tái chế rác thải hữu cơ, thực phẩm, được lắp đặt và thử nghiệm (loại bỏ chi phí vận chuyển chất thải và lượng khí thải, chế phẩm sinh học,…) và giảm khối lượng chất thải hữu cơ, thực phẩm,… cũng như tái sử dụng một loạt các nguyên liệu đầu vào hữu cơ thành chất cải tạo đất hữu cơ giàu dinh dưỡng.
Loại phân bón này được thử nghiệm và chứng minh là có thể cải thiện tình trạng đất và sức khỏe cây trồng.
Khi sử dụng Công nghệ xử lý rác thải bằng Công nghệ Tổng Hợp , chất thải hữu cơ được xử lý và chuyển hướng từ bãi chôn lấp, do đó làm giảm khí mê-tan và nước rỉ rác được tạo ra từ các chất hữu cơ thối rữa.
Biến rác thải hữu cơ, chất thải hữu cơ,… thành nguồn tài nguyên có giá trị. Một quy trình tái mục đích linh hoạt đã được chứng minh tạo ra phân bón hữu cơ không có mầm bệnh và nước rỉ rác vô trùng từ rác thải hữu cơ và phế liệu thực phẩm… của bạn.
 • Công nghệ tổ hợp của TÂN THIÊN PHÚ gồm: – Hệ thống phân loại – xử lý các thành phần rác sau phân loại – xử lý chất thải thứ cấp; có tính chất tuần hoàn tài nguyên (tận thu những giá trị của chất thải để tái tạo tài nguyên); hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất (điện, nước,…) có khả năng tăng công suất.
 • Tổ hợp các công nghệ sẵn có gồm:– Quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
  – Công nghệ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;
  – Công nghệ phân loại chất thải rắn sinh
  hoạt;
  – Công nghệ thu hồi và tái chế rác thải
  nhựa;
  – Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ;
  – Quy trình công nghệ tiếp nhận kín chất
  thải rắn sinh hoạt;
  – Quy trình công nghệ phân loại kín, xử lý
  chất thải rắn sinh hoạt;
  – Hạt nhựa tái chế từ chất thải rắn sinh hoạt;
  – Phân hữu cơ tái chế từ chất thải rắn sinh
  hoạt;
  – Nhiên liệu rắn RDF từ chất thải rắn sinh
  hoạt;
  – Gạch block bê tông sản xuất từ thành
  phần vô cơ và tro xỉ của chất thải rắn sinh
  hoạt.
 • Các nhóm công nghệ hỗ trợ:

  – Công nghệ xử lý nước rỉ rác
  phát sinh từ rác thải sinh hoạt
  trong nhà máy;
  – Công nghệ xử lý vi sinh, ủ, phân
  hủy rác;
  – Công nghệ xử lý khói bụi khí
  thải;…

error: Content is protected !!