1 Tháng Ba, 2024

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tặng KN chương HCM cho Tổng GĐ Trần Kiều

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tặng KN chương HCM cho Tổng GĐ Trần Kiều

Trao tặng Kỷ niệm chương cho các đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp trong trào xây dựng nông thôn mới.

 

error: Content is protected !!