"Công viên bãi rác" đầu tiên tại Việt Nam do anh Trần Kiều đầu tư và cộng sự của anh.

"Công viên bãi rác" đầu tiên tại Việt Nam do anh Trần Kiều đầu tư và cộng sự của anh.
"Công viên bãi rác" đầu tiên tại Việt Nam do anh Trần Kiều đầu tư và cộng sự của anh.
0.02114 sec| 1409.992 kb