Tin môi trường

Cải thiện môi trường nông thôn: Dấu ấn của nông thôn mới

Cải thiện môi trường nông thôn: Dấu ấn của nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, môi trường khu vực nông thôn đã được cải thiện, đặc biệt là vấn đề rác thải khu dân cư được quan tâm xử lý. Nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điểm về...

0.08118 sec| 1506 kb